fredag 30. mars 2012

Åpent brev til UNE

En konvertitt, Behrooz Zendehdel, er sendt tilbake til Iran. UNE mener hans nye religiøse overbevisning ikke er troverdig. De er derimot overbevist om at han ikke vil bli utsatt for forfølgelse. Han har derfor ikke behov for beskyttelse i Norge. Han har nå flyktet til Tyrkia. Opplevelsene i Iran var skremmende. Dette kommer fram i mediaoppslag i Nettavisen og Vårt Land.

UNE ved sin informasjonssjef, Bjørn Lyster, velger å kommentere oppslag ved å så tvil om hans troverdighet fordi Lyster finner «sprik» mellom den versjonen av hans opplevelse jeg gjengir og den Vårt Land-journalisten beskriver. Det er oppsiktsvekkende at UNE kommer med en slik kommentar på et så tynt grunnlag. Det er rett og slett useriøst. Her handler det om et menneskes liv og skjebne. En bør kunne forvente at den norske myndighet som forvalter denne type saker ikke gir seg inn i forenklet kommentering uten å ha satt seg nærmere inn i saken. Det må være et elementært brudd på de enkleste saksbehandlingsregler.

Jeg vil derfor be UNE om å ta skritt for å få kjennskap fra Zendehdel selv, om hva som skjedde i tida etter at han ble overlatt til iranske myndigheter. Dette kan gjøres ved å gi at han et såkalt visum type D som vil gi han en tidsbegrenset adgang til Norge slik NOAS-medarbeider Jon Ole Martinsen foreslår i Vårt Land. En nærmere redegjørelse fra Zendehdel vil kunne være viktig materiale for norske myndigheter til å få et grundigere innblikk i den virkeligheten som møter konvertitter når de kommer tilbake til Iran.

Tor B. Jørgensen
Biskop i Sør-Hålogaland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar