fredag 14. november 2014

APROPOS KRYSTALLNATTA: KOMMENTAR FRA STEIN SNEVE OG SVAR FRA BISKOP TOR

OM ANTISEMITTISME OG ISLAMFRYKT

 
Avisa Nordland kommentator Stein Sneve la inn følgende melding på FaceBook som refleksjon til min kronikk i forbindelse med Krystallnatta (AN 8.11.14) 
"Kloke ord fra en klok biskop... Som kompliseres litt av visse muslimske miljøers ekstremt sterke antijødiske holdninger, ref. Abid Rajas beskrivelse av egen oppvekst. Eller Stormuftien av Jerusalems ivrige arbeid for å fremme Holocaust. Som Christopher Hitchens(riktignok ateist, men også en klok mann) en gang bemerket: Selvfølgelig ligner dagens forfølgelse av muslimer mellomkrigstidens forfølgelse av jøder. For vi husker jo alle 30-tallets jødiske selvmordsbombere og jøders uttalte mål om å utslette Vesten, og jødiske terroristers angrep på New York og deres bombeangrep på Londons T-bane... Eller kanskje ikke..? Bare for å minne om faren ved historiske paralleller." Jeg skulle gjerne ha svart før, men fikk først gitt en respons  på FBi dag
"Til Stein Sneve: Takk for respons - og viktig påminnelse. Historien er alltid anderledes. Faktorer og forhold er aldri like. Historien er likevel av betydning. Vi har mye å lære av historien. Historieløshet er intet ideal. Men historielæring må alltid være kritisk. - Hitchens har selvsagt rett. På ett nivå. Men vi har i dag vanskelig for å se betydningen og virkningen av påstanden om de skjulte konspirasjoner. De ble opplevd som like reelle om enn mer subtile enn dagens åpne terrorlandskap. - Poenget mitt er den strukturelle likheten i å oppheve referansen tilbake til et faktisk tolknings- og tradisjonsmangfold, og dermed nedbrytingen av forenklende stereotypier som ser bort fra mangfoldet. - Anders Behring Breivik handlet ut fra en type kristent verdiperspektiv som henter sin motivasjon fra korstogstradisjoner og idyllisering av hellige riddere. Jeg vil ikke bli identifisert med denne misforståtte form for kristendom. På samme måte er det mange fredselskende muslimer som ikke kjenner seg og sin muslimske tro igjen i radikal, autoritær, voldelig islamisme. Vi snakkes gjerne videre."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar