torsdag 23. juni 2011

Blix og Thomas, Gildeskål og Canterbury

12.-14. august er det lagt opp til en omfattende sommermarkering i Gildeskål. Her blir det Blix-inspirert folkefest tre dager til ende. Elias Blix er en folkelig skikkelse ikke bare på grunn av den salme- og sangskatten han har gitt oss, men også gjennom sitt arbeid for det norske språket og i sitt politiske engasjement for demokrati og folkelig deltakelse i samfunnet. Derfor hører også nye røster og formater med i hyllingen av Elias Blix. Gildeskål kommune skal ha stor takk for det brede perspektivet de har lagt på dette Blix-året.

Men Gildeskål som gildested, feststed, er mye eldre enn Blix. Salmedikteren Blix var seg bevisst denne historien. Gamlekirka var hans kirke. Salmene hans har ofte med seg et historisk perspektiv om ljoset som var kommet med kristendommen. Det gamle kirkehuset skal gå tilbake til 1100-tallet. Og kanskje er det innviet til Thomas. Et gammelt alterklede kan tyde på det. Den Thomas det da er snakk om må være Thomas Becket, eller Thomas av Canterbury som han også kalles.

Hvis Gildeskål kirke er viet til Thomas av Canterbury, hvilket vi tillater oss å anta, er det svært interessant. Vi har noen slike Thomaskirker i landet vårt, men ikke mange. De er altså innviet til en av den engelske kirkes store helgenskikkelser og Canterburykatedralen ble kirkens nasjonalhelligdom. Thomas ble drept inne i kirken 29. desember 1170 av kongetro riddere som mente kongen ønsket han tatt av dage for sin kirkelige opposisjon mot kongens disposisjoner overfor en mektig kirke. Den dramatiske hendelsen fikk en egen dynamikk da det ble fortalt om undere ved Thomas sin grav. Han ble fort gjort til helgen og ryktet om den helbredende kraften og hans trosmot spredte seg over hele Europa. Historien er slik sett ikke så ulik vår Olavstradisjon og betydningen av Nidarosdomen.

Manuskriptillustrasjon fra 1300-tallet som forestiller drapet på Thomas Becket.
Denne historiske tilknytningen åpner også for en bredere erkjennelse av den kontakten mellom vår norske kirke og kirken i England. Denne kontakten er blitt styrket i løpet av de siste femten år. Den norske kirke har fullt kirkelig fellesskap med den anglikanske kirken – og vårt bispedømme har altså en link direkte til katedralen i Canterbury! Det ønsker vi å utnytte og utvikle. Det gir vår lokale kirke en ny global dimensjon. Det er derfor med stor glede vi nettopp til Blix-dagene i sommer kan ønske velkommen til den lokale biskopen i Canterbury, Trevor Willkott. Vi håper å kunne vise han vår kirkeskatt, gamlekirka og kirkestedet i vakkert ettersommervær og i full feststemning med fokus på vårt salme- og folkeikon, Elias Blix. Vi håper på en strålende utegudstjeneste med vågen full av båter søndag den 14. august og hvor en engelsk biskop igjen er sammen med oss i en gudstjeneste slik det kanskje var en gang på 1100-tallet!

Velkommen til kirkefest – og folkefest 14. august – og stedet er Gildeskål!

Biskop Tor B Jørgensen