tirsdag 18. september 2012

ORD VED AVDUKING AV 22.JULI MINNESTEIN

HOGGET I STEIN
22. juli er hogget inn i den norske historien for all framtid.
Det som skjedde på Utøya og i regjeringskvartalet, vil ikke bli glemt. En slik udåd har Norge ikke opplevd i fredstid.
77 mennesker mistet livet i de brutale angrep mot uskyldige mennesker. Mange er blitt merket for livet. Mange vil bære med seg fortvilelsens minner.
2 av de 69 ungdommene som døde på Utøya kom fra vår by. Henrik Andre Pedersen (27) og Espen Jørgensen (17). Det har satt sitt spesielle merke på minnet om 22. juli her i vår by.
For oss alle, men i særlig grad for dere pårørende og direkte involverte i Utøya massakrene har dette vært et smertens år. Også gjennom den sterke fokuseringen i media med blant annet rettsak og kommisjonsrapport. Det har vært opprivende og opprørende.
Det skal ikke være mulig at så destruktive tanker som enkelte måtte ha i hodet sitt og gi uttrykk for i det offentlige rom, skal kunne omsettes i praktisk handling. Det er u-menneskelig!
Men vi vet det dessverre – at det blinde hatet og den ufølsomme logikken som religiøs og politisk fanatisme kan skape, ikke kjenner grenser for hva den kan tillate seg av voldsutøvelse mot uskyldige. Vi blir stadig minnet om det.
Svaret som ønskes i dette terrorens mørke rom, er mer vold. Eskalering av hat og utdyping av konflikt. Ugjerningsmannen på Utøya nådde ikke fram. Svaret ble ikke mer hat, men mer samhold. Ikke uforsonlig krav på hevn, men heller ønske om at retten skal seire. Og mange av oss vil mene at nettopp dette skjedde gjennom rettergangen og domsavsigelsen.
Det tar ikke tatt bort smerten. Den må dere og vi alle leve med.
Men det forteller oss noe om større ansvar og en høyere forpliktelse. På et samfunn som ikke lar seg fange i terrorens fryktregime eller i dens destruktive gjengjeldelseslogikk.
Vi ønsker et åpent og demokratisk samfunn med det kulturelle og religiøse mangfold som befolkningen i Norge i dag utgjør. Det er ingen vei tilbake. Vi ønsker et samfunn der vi kan leve med hverandre i respekt og anstendighet, i toleranse og medmenneskelighet. Nå og etter en generasjon. Og forbi 2083 og inn i en ukjent framtid.
22. juli er hugget inn i vår historie – og vi skal nå avduke en hugget stein som skal være en permanent påminnelse gjennom tidene - også her midt i byen vår om tragedien og om forpliktelsen.
Jeg vil nå be representanter for de etterlatte komme fram og foreta avdukingen – før ordfører Ole H Hjartøy og statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger ned kranser på våre vegne.
Solparken, Bodø, 18.9.2012