fredag 31. mai 2013

BOKBAD I BODØ 5. JUNI: SAMTALE MED FORFATTER JAN JAKOB TØNSETH OG JOURNALIST ALF SKJESETH OM ROMANEN "PROSTEN" OG LOFOTPROST KRISTEN SKJESETH

En orientering og en invitasjon
EN LITTERÆR OG POLITISK SAMTALE OM PROST SKJESETHS LIV OG VIRKE
I Sør-Hålogaland bispedømme er vi stolt av Petter Dass og Elias Blix. Vi tar gjerne med Grønlands apostel Hans Egede, som var prest i Vågan på 1700-tallet. Og vi kunne nevne teologen og «Nordlandsbanens far» Ole Tobias Olsen fra Helgeland.
Navnet KRISTEN SKJESETH er kanskje mindre kjent i dag, men prost Skjeseth er en av de mest fremtredende kirkeprofiler vi har i vårt bispedømme. Han var prest og prost i Lofoten fra 1921 til 1951. Før det hadde han vært prest i Narvik fra 1906.
Nå er livet hans beskrevet i romanform, av forfatteren – og slektningen - Jan Jakob Tønseth. Vi får gjennom denne romanen, Prosten, som bygger på den faktiske historien, men er utviklet i et personbilde som bare romanformatet åpner for, et nærbilde av tiden, troen og livet som en samfunnsbevisst teolog og prest kjempet med. Vi følger SKJESETH gjennom den store brytningstiden i vårt samfunn rundt forrige århundreskiftet da kristendoms- og kirkekritikk møtte en kirke i kamp mellom streng vekkelseskristendom og åpen kulturkirkelighet. Gjennom de sosiale spenningene i en framvoksende arbeiderbevegelse preget av klassekamp og kirkekonservatisme, og inn i krigen, slik den utfordret verdier og livet med kirken i Lofoten som kontekst.
Det er blitt en spennende og tankestimulerende historie om en sjelden kirkelig personlighet som utvist stor integritet og stort mot i møte med et samfunn i store endringer. Han framstår nærmest som en modellrepresentant en folkekirkelighet som har bred tilslutning i vår del av landet.
Jeg oppdaget Skjeseth i et antikvariat. Et utvalg av hans «Skrifter og taler» ble utgitt i 1970, nitti år etter hans fødsel, og enda mens minnet om han var sterkt nærværende i Lofoten. Nå blåser Tønseth nytt liv i Vågan-prosten og hans samtid. Og «prostens» engasjement og refleksjoner er fortsatt brennende aktuelle. Hvilke impulser kommer fra kirkens tro inn i dagens samfunnsdebatt? Hvordan skal kirken agere i de verdispørsmål som preger dagens politiske diskurs? Som biskop kjenner jeg slektskap med prost Skjeseths virkelighetsforståelse og hans tydelig engasjement. Men hva mener forfatter Tønseth om dette? Og hva mener en annen etterkommer av prosten, Klassekampjournalist Alf Skjeseth? Dette får vi mulighet til å samtale om i Bodø 5. juni da litteraturfestivalen «Det vilde ord» har invitert meg til å lede en samtale nettopp med forfatteren og journalisten. Jeg tror det kan bli en stimulerende samtale om livet og verdiene, samfunnet og politikken vinklet inn mot tro og kirke. At dette er aktuelle problemstillinger vitner de mange diskusjonene om kirkas politiske rolle i dagens samfunn oss om.  
+Tor B Jørgensen
Biskop i Sør-Hålogaland

Arrangement: Litteraturfestivalen Det Vilde Ord, Bokbad, onsdag 5. juni 2013, kl 17.30. Sted: «Sydøst», Nedre Torg, Bodø. Se ellers: detvildeord.no.