mandag 19. juni 2017

TALE VED VIELSE AV HEDDA ULVIN STRØM OG IDA ENGH I VANG KIRKE 29 APRIL 2017

VIELSE – VANG KIRKE, 29.4.2017: Hedda Ulvin Strøm og Ida Engh
2017 kommer til å gå inn i historien som et stort år.
Året er viktig.
For oss som er her: Det var året da Hedda og Ida giftet seg!
I kirka feires 2017 fordi det er 500 år siden Luther slo opp 95 teser om avlat på kirkedøra i Wittenberg og med det startet en reformasjonsbevegelse som endret mye i historien.
Men i Den norske kirke vil 2017 være året at det endelig ble mulig for par av samme kjønn å gifte seg i kirka vår.
Luther var modig. Han sto opp for det han mente var rett. Og det ble strid av det.
Dere er «modige» som står opp for en kjærlighet som for ikke mange år siden ble karakterisert av legestanden som en sykdom, som var forbudt etter norsk lov og som kirka fordømte på det sterkeste.
På en gledens dag som dette, må vi tenke på og takke for alle som har stått opp for den «forbudte kjærligheten».
Denne kirka vi er i nå, er en kirke for modige handlinger. Her ble Ingrid Bjerkås ordinert til prest 19. mars 1961 (56 år siden) – og nå om ikke det første så blant de første – og for de aller fleste av oss – første gang vi er med på det: ekteskapsinngåelse av et «likekjønnet par» som det heter litt teknisk.
Dette er rett og slett en stor dag.
Vi har hørt tekster fra Bibelen – og ikke minst fra den vakre «kjærlighetens lovsang» som Paulus sendte til sine venner i byen Korint. Som avsluttes med de vakre ordene:
«Så blir de da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten!»
Det er litt rart. Paulus skjønte vel ikke helt hva han skrev. For han fulgte sin jødiske tradisjons måte å tenke om samliv på.
Men så innrømmer han jo her i kjærlighetssangen sin egen begrensning: For her sier, slik vi leste, at han bare forstår stykkevis!
I det ligger det en viktig åpning som angår alt fellesskap mellom mennesker også i ekteskapet: Ydmykhet og respekt både overfor egen begrensning og overfor begrensningene hos den som jeg lever sammen med.
Paulus bruker mange flotte og viktige ord om kjærligheten som utdyper denne respekten og ydmykheten.
Kjærligheten «har sin glede i sannheten», skriver Paulus! –
Mangel på sannhet skaper usikkerhet og utrygghet.
Løgn og fortielse, skaper fornedrelse og krenkelse.
Få deler av historien avdekker dette tydeligere enn nettopp de homofiles historie.
Men nå skal vi ikke gjemme på den onde sannheten og la oss styre av den, men glede oss over den gode sannheten.
Den som frigjør. Den som ikke gleder seg over urett. –
Det gjelder oss i forholdet mellom to som velger å leve sammen – i gode og vanskelige dager….
Ikke gjemme på det onde, men glede seg over det gode. Sammen.

For kjærligheten er velvillig. Det høres kanskje litt «småborgerlig» ut. Men du verden hvor stor forskjell det gjør når vi blir møtt med velvilje!
Smak på ordet VELVILJE: vel/god og /vilje/ville/velge –
Kjærlighet har noe med vilje å gjøre. Noe med å velge.
Dere har valgt noe godt! Dere har lyttet til de gode vibrasjonene og valgt hverandre – til et felles liv – til samliv.
Men ordet velvilje har en dypere dimensjon som ikke uten videre kommer fram på norsk: Paulus skrev på gresk – og der ser vi at ordet velvilje henger sammen med ordet NÅDE.
Og da er vi på en måte tilbake til Luther for var det ett ord som var viktig for han var det ordet nåde!
Ordet som forteller at vi blir tatt imot av Gud med livene våre – i all sin sammensatthet og tilkortkommenhet. Mens vi kjemper mellom sannheten som både kan være vond og god – hvor vi strever med å vise velvilje og ta imot velvilje – så møter han oss med NÅDE. Hele historien om Jesus, slik vi nettopp har feiret det i påsken, dreier seg om denne nådens og dermed den guddommelige kjærlighetens mysterium.
Vi har fått en kjærlighetens dypeste kraft inn i vår tilværelse gjennom Jesus Kristus.
Dette er rammen for Paulus sine vakre ord om troen, håpet og kjærligheten.
Som deres kjærlighet og deres liv er en del av.
Og som dere skal fylle med nåde og sannhet – og velvilje overfor hverandre – barna, hunden – og menneskene dere møter…

Jeg ønsker dere alt godt!